Vanwege een vermoedelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19) sluiten wij de deuren van De Taling per direct voor alle bezoek. Onze bewoners mogen hun appartement in principe niet meer verlaten. Met deze ingrijpende maatregel willen we verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. De zorg voor onze bewoners gaat uiteraard gewoon door en we doen alles om deze situatie zo draaglijk mogelijk te maken voor iedereen.

Deze maatregelen zijn vervelend, dat realiseren we ons maar al te goed. Maar om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn ze helaas noodzakelijk. Achter de schermen werken we allemaal heel hard om de situatie zo draaglijk mogelijk te maken voor iedereen. De saamhorigheid is groot, net als de loyaliteit en inzet. Samen zetten we de schouders eronder om deze situatie zo goed mogelijk door te komen. 


Persoonlijke boodschap:


https://youtu.be/ELnU7xrV0hk


Update:

13-03-2020

Beste Vrijwilligers,

 

Er zijn nieuwe maatregelen. De groeps - activiteiten worden tot 31 Maart geannuleerd. De vrijwilligers die helpen bij een woning kunnen gewoon blijven komen.

Vrijwilligers kunnen benaderd worden door team welzijn of je wil helpen met een kleine activiteit op de woning.

Mogen we je voor alternatieve activiteiten benaderen? stuur dan een mail naar vrijwilligerswerk@vanneynsel.nl 

 

Hieronder de maatregelen genomen door het crisisteam:

 

Beste collega’s,

 

Eerst het goede nieuws: we hebben nog geen besmette bewoners of medewerkers en onze maatregelen worden gelukkig door iedereen goed nageleefd. Om besmetting zo lang mogelijk buiten de deur te houden, heeft het crisisteam besloten nieuwe maatregelen te treffen. Die vragen veel van ons, maar we zetten samen de schouders eronder en doen alles om deze heftige periode zo goed mogelijk door te komen.

 

De nieuwe maatregelen zijn:

 • We schakelen per direct terug naar alleen basiszorg, wat betekent dat we alleen nog doen wat nu moet.
 • Dit betekent per direct een cliëntenstop.
 • Op al onze locaties worden uitbraakteams op scherp gezet. Zo kunnen we direct handelen als we een besmetting en/of uitbraak hebben. Deze uitbraakteams staan onder leiding van de wijkmanager.
 • Alle bijeenkomsten, activiteiten, scholingen en trainingen worden tot en met 31 maart geannuleerd. Ook de dagbesteding van cliënten gaat vanaf morgen – zaterdag 14 maart – niet meer door (eventuele vervangende activiteiten kunnen in kleine groepen worden opgezet).
 • Interne afspraken worden ook afgezegd, behalve als ze noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorg of bedrijfsvoering. Laat afspraken zoveel mogelijk per telefoon of beeldbellen plaatsvinden.
 • De Grand Cafés van Boswijk en Eemwijk zijn vanaf morgen – zaterdag 14 maart – gesloten.
 • De restaurants van Antoniegaarde, De Grevelingen en De Taling zijn ook vanaf morgen – zaterdag 14 maart – dicht. Cliënten die in het restaurant eten, krijgen hun maaltijd op de kamer.
 • Bezoek voor bewoners wordt zoveel mogelijk geweerd. Wil iemand per se op bezoek bij zijn naaste? Dan geldt de regel: maximaal 1 bezoeker per persoon per dag, vanaf 11.00 uur, en alleen bezoek op de eigen kamer / in het eigen appartement.
 • Als je op een locatie moet zijn, ga dan naar binnen via de achteringang en kom zo min mogelijk op plekken waar ook bewoners komen.
 • In Liduina in Boxtel wordt door de gezamenlijke vvt-instellingen een afdeling gereed gemaakt, speciaal voor besmette PG-cliënten uit de regio.
 • Op onze ELV-afdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is op verzoek van het JBZ het aantal bedden opgehoogd.

 

Verder blijven de eerdere maatregelen van kracht:

 • Eventuele bezoekers die verkoudheidsklachten hebben mogen NIET naar binnen.
 • Zorgmedewerkers uit groep 1 melden zich ziek als ze verkoudheidsklachten én koorts hebben (zie ook het schema dat eerder vandaag is gemaild en op NeynselNet staat).
 • Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis.

 

Ben je vrij? We vertrouwen op je flexibiliteit en beschikbaarheid om in te vallen als de uitval onder je collega’s toeneemt.

 

Houd je ook privé zoveel mogelijk aan de adviezen die voor heel Nederland gelden. We werken met een kwetsbare doelgroep en moeten daar rekening mee houden. Dus misschien een keer niet uit eten, of niet naar het feestje dat gepland staat? We snappen dat het ingrijpend is, maar we moeten nu samenwerken en hebben elkaar heel hard nodig.

 

Houd NeynselNet en het portaal en je e-mail goed in de gaten, ook als je vrij bent. De berichten en maatregelen kunnen per uur veranderen en het is belangrijk dat je up-to-date blijft.

 

En heb je nog vragen? Je leidinggevende staat voor je klaar.

Je kunt eventueel ook onze speciale coronalijn bellen: 06 – 82 70 5268 (liefst alleen bellen tussen 7.00 en 21.00 uur).

 

Bedankt voor de medewerking en samenwerking!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marcel van Woensel,

bestuurder en voorzitter van het crisisteam

 


10-03-2020

Coronavirus: Update over ziekmelden, handen schudden en afgelaste activiteiten

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Intern is inmiddels een speciaal crisisteam opgericht dat vandaag enkele beslissingen heeft genomen die iedereen aangaan. Zo schudden we geen handen meer, meld je je bij ziekte op twee manieren af en worden de meeste activiteiten afgelast. Zo hopen we het virus (zo lang mogelijk) buiten de deur te houden. Lees dit bericht daarom goed door.

We ontkomen er niet aan dat ook collega’s ziekteverschijnselen krijgen die wellicht met het coronavirus te maken hebben. Wanneer meld je je dan ziek? Voor verschillende medewerkersgroepen gelden verschillende richtlijnen die door het crisisteam zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het RIVM:

o Groep 1 medewerkers

• Wie:

Uitvoering: alle medewerkers uit de zorg teams (niveau 1 t/m 5, leerlingen/stagiairs, Lefgozers), kwaliteitsverpleegkundigen, vakgroep SO (alle artsen en verpleegkundig specialisten), kookmaatjes, schoonmaakmedewerkers, medewerkers eten en drinken, medewerkers flex en planning.

Aansturing: managementteam en alle leidinggevenden en teamcoaches,

leden van het crisisteam.

• Wanneer ziekmelden:

Bij verkoudheidsverschijnselen en koorts (meer dan 38 graden Celsius), zie richtlijnen RIVM.

• Overige maatregelen:

 Alle vergaderingen en overleggen worden afgelast, behalve als ze voor de continuïteit van zorg nodig zijn.

 Alle trainingen, bijscholingen en expeditie worden afgelast. De individuele toetsing bevoegd en bekwaam gaan wel door. De scholingsuren worden in overleg met je wijkmanager ingezet.

o Groep 2 medewerkers, vrijwilligers en bezoekers

• Wie:

Alle anderen, zoals medewerkers uit de ondersteuning, behandelaren, vrijwilligers en bezoekers.

• Wanneer ziek melden:

Bij verkoudheidsverschijnselen of koorts (kuch/hoest/proest je? Dan blijf je thuis). Zie ook de richtlijnen van het RIVM.

• Overige maatregelen:

Alle activiteiten met/van externe partijen worden afgelast, zoals trainingen en de expeditie.

 Alle bijeenkomsten en overleggen met meer dan 15 personen worden afgelast.

Ziek melden doe je zo:

Ben je ziek? Meld je dan ziek zoals gewoonlijk: bij je leidinggevende. 

Vrijwilligers geven hun ziekmelding door aan de vrijwilligerscoördinator.

Daarnaast – dus als extra handeling – bellen medewerkers en vrijwilligers het speciale nummer 06 – 82 70 5268 

om de ziekmelding door te geven. Dit doen we om alle ziekmeldingen inzichtelijk te krijgen. Je kunt dit speciale nummer ook bellen als je twijfelt over je klachten en of je wel of niet kunt komen werken. Het nummer is niet bereikbaar via whatsapp of sms.

Handen schudden en handhygiëne

Het crisisteam heeft besloten dat we binnen Van Neynsel géén handen meer schudden.

Daarnaast blijft van belang dat je regelmatig je handen wast volgens de handhygiënerichtlijnen.

Afgelaste activiteiten bewoners

o Alle bijeenkomsten en activiteiten waar ook mensen van buitenaf naartoe komen, worden tot nader bericht afgelast. Denk dan bijvoorbeeld aan de bijeenkomsten van Boefjes & Barista’s in De Taling, de sociëteit, de bingo en de muziekmiddagen. Ook bewonersuitjes komen te vervallen.

o Alle interne bijeenkomsten voor bewoners, zoals activiteitenmiddagen, met méér dan 15 personen worden tot nader bericht afgelast.

o Al onze activiteiten in het kader van NLdoet van komende vrijdag en zaterdag worden afgelast.

N.B. Het eten in de restaurants door bewoners en bezoekers gaat wel gewoon door.

Samen staan we sterk

Al deze maatregelen hebben nogal wat gevolgen. Voor ons werk, maar ook voor het welbevinden van onze bewoners. Door de snelle opmars van het aantal besmettingen vinden het we het toch belangrijk om deze stappen al te nemen. Want als gezegd willen we besmetting (zo lang mogelijk) buiten de deur houden. We rekenen daarom op ieders medewerking en flexibiliteit om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Samen staan we sterk!

Heb je geen afspraken? Voel je vrij om – uiteraard altijd in overleg met je leidinggevende – thuis te werken als je agenda het toelaat. Probeer alvast rekening te houden met mogelijke noodscenario's in je privésfeer, bijvoorbeeld als je kinderen niet naar school kunnen in verband met een zieke docent, of als de kinderopvang de deuren sluit.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Onze collega’s die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken, worden via het ziekenhuis op de hoogte gehouden van alle maatregelen en ontwikkelingen daar. Zij werken volgens de afspraken van het JBZ.

Heb je nog vragen? De website van het RIVM geeft op heel veel vragen antwoord. Verder staat ook je leidinggevende altijd voor je klaar met raad en daad.

Laten we goed voor elkaar en voor onze bewoners zorgen in deze barre tijden. Succes.

Marcel van Woensel

bestuurder Van Neynsel en voorzitter crisisteam


Extra info Corona

09-03-2020

Beste vrijwilliger,

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant sinds afgelopen weekend om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Voor medewerkers en vrijwilligers is een speciaal advies gegeven. Hieronder zetten we alles voor jou op een rij.

 

Wanneer meld je je ziek?

Alle Brabantse zorgorganisaties hebben na overleg met het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de GGD het volgende advies vastgesteld voor alle zorgmedewerkers:

 

Heb je verkoudheidsklachten EN koorts (38 graden of hoger), blijf dan thuis.

Meld dit dan bij het servicepunt van je locatie.

 

Bezoekers

Voor alle familieleden en andere bezoekers geldt: blijf thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts. Onze klantenservice is  telefonisch bereikbaar. Er zit een medewerker klaar om vragen te beantwoorden.

Ook verwijzen we je  naar onze website voor informatie over het coronavirus.

 

Blijf rustig!

We realiseren ons goed dat deze situatie onrust kan veroorzaken. We willen je vragen om vooral de rust te bewaren, ook voor onze bewoners. Het kan zijn dat je op jouw locatie te maken krijgt met een lagere personele bezetting wanneer collega’s uitvallen. Help elkaar zo goed mogelijk en houd NeynselNet goed in de gaten. Hier staan alle actuele maatregelen die we treffen. Verder is het belangrijk dat we allemaal voorzorgsmaatregelen nemen en de hygiëne-maatregelen strikt in acht nemen. Daarover lees je meer in het eerdere bericht dat op het portaal verscheen.

 

Alvast heel veel dank voor jullie inzet en medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jorie Akkermans,

directeur zorg.

Handhygiëne

04-03-2020

 

1.     Doelstelling

De kans op overdracht van micro-organismen via de handen van de medewerkers te voorkomen en daarmee de kans op zorginfecties verminderen.

 

2.     Doelgroep

Dit protocol is van toepassing voor alle medewerkers werkzaam in de directe cliëntenzorg, voedselbereiding, paramedici, activiteitenbegeleiding en huishoudelijke dienst.

 

3.     Algemeen

 

Handhygiëne omvat het volgende:

·         Handreiniging

·         Handdesinfectie

·         Handverzorging met handcrème

 

 

3.1       Handreiniging

Is het verwijderen van zichtbaar vuil, met water en zeep.

 

Was de handen met water en zeep alleen:

·         bij zichtbaar vuil

·         bij plakkerig aanvoelen

 

3.2       Handdesinfectie

Is het verminderen van aanwezige (tijdelijke) huid bacteriën door handdesinfectans.

 

Pas op niet-zichtbaar verontreinigde handen altijd handdesinfectie toe.

Desinfectie is huidvriendelijker en geeft een grotere kiemreductie dan reiniging.

 

3.3       Handverzorging

Het aanbrengen van een handcrème om kloofvorming en uitdroging tegen te gaan.

·         Dient gebruikt te worden om uitdroging van de huid en huidirritatie tegen te gaan

·         Het is niet toegestaan potten handcrème te gebruiken

·         Het tuitje van de tube mag bij het nemen van de handcrème niet worden aangeraakt; hetzelfde geldt bij gebruik van een doseerpompje

 

 

4.      Werkwijze

Pas handhygiëne toe op de volgende momenten:

·         Vóór (bij betreden) kamer in

·         Vóór kamer uit

·         Vóór schoon

·         Na vuil

 

 

4.1       Kamer in

Pas handdesinfectie toe bij/voor het betreden van de clientkamer

 

 

4.2       Kamer uit

Pas handdesinfectie toe vóór het verlaten van de clientkamer

 

 

4.3          Vóór schoon

Pas handdesinfectie toe vóór:

·         Handcontact met de client

·         Schone- en aseptische handelingen

o    Zoals: contact met voedsel (instrueer de client!), medicatie, toediening oogdruppels

o    Voor je begint aan risico voorbehouden handelingen: pas dan eerst handdesinfectie toe. Zoals wondverzorging, inbrengen katheter, PEG

 

 

4.4          Na vuil

Handen wassen met water en zeep wanneer handen zichtbaar vuil zijn

anders handdesinfectie toepassen.

·         Handcontact met de client

·         Handcontact met lichaamsvloeistoffen

o    Zoals: toiletbezoek, niezen/snuiten neus, vuil textiel, afval, dragen handschoenen

·         Handcontact met de directe omgeving van de client

o    Zoals: schoonmaakwerkzaamheden

 

 

5.      Aandachtpunten bij het toepassen van handhygiëne

 

Het dragen van onderstaande items belemmeren een goede handhygiëne en zijn daarom niet toegestaan:

 

·         (gel)Nagellak, nagelpiercings en kunstnagels (gel/acryl)

·         Hand-en polsbraces

·         Ringen, armbanden, polshorloges en zichtbare piercings

·         Keycord (hanger voor sleutels/pasjes)

·         Geen lange mouwen; alleen korte mouwen of mouwen die goed strak op te rollen zijn

 

Pas na het wassen van de handen met water en zeep géén handdesinfectie toe!

Dubbele handhygiëne is een te grote belasting voor de handen.